Noticias/News/Notícies

Actuacions per a la conservació dels hàbitats marins protegits del Parc Natural de Cap de Creus

on 3 de Març de 2009

El Cap de Creus, és un dels paratges més singulars de la costa de Catalunya. Situat a la part més oriental del país i constituït com a Parc Natural al 1998, consta d’una superfície total de gairebé 14.000 ha, entre la part marina i la terrestre.

El Parc Natural de Cap de Creus va ser el primer parc marítim-terrestre del país, amb una part marina que constitueix el 22 per cent del total del Parc, dins de la qual s’estableixen 3 reserves naturals parcials (RNP) i una reserva natural integral.

Per tal de conservar els seus valors naturals i biològics i dins el marc d’ajuts pel finançament d’actuacions en els espais natural protegits de Catalunya, SUBMÓN ha realitzat amb la col•laboració del Parc Natural de Cap de Creus del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, una sèrie d’actuacions per a la conservació d’aquest espai.

L’objectiu principal ha estat el de millorar l’estat de conservació dels fons marins del Parc Natural de Cap de Creus formats per comunitats protegides de fanerògames marines i Maërl.

Per a la realització de dites actuacions, s’han escollit quatre punts, que acomplien una sèrie de requisits pre-establerts amb anterioritat:  comptar amb la presència d’hàbitats protegits ser susceptibles als impactes antròpics, per ser llocs més turístics, més accessibles als usuaris o per comptar amb algun tipus d’establiment de restauració, que puguin generar més residus.

Punts del Cap de Creus on s’han realitzat les actuacions

Actuacions realitzades

S’han realitzat un total de 23 immersions a les 4 cales d’estudi (15 de neteja i 8 d’imatge), visitant i l’altre format per fons de Mäerl amb l’espècie predominant (Lithothamnion corallioides).

D’una banda s’han realitzat neteges submarines específiques focalitzades a la conservació de les comunitats submarines objectiu (fanerògames marines i Maërl). Aquestes neteges han estat realitzades per personal qualificat per tal de minimitzar el possible impacte sobre el medi. En total s’han realitzat 15 immersions de neteja, visitant 4 hàbitats protegits, 3 dels quals formats per praderies de fanerògames marines (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa i Zostera noltii)

Els residus extrets durant les diferents neteges, s’ha classificat en: plàstic, llaunes, vidre, metall, roba i pneumàtics, i s’han llençat als contenidors de reciclatge selectiu, sempre que ha estat possible. S’ha avaluat, a cada punt, quin tipus de material s’ha trobat en major quantitat, així com si no s’hi han trobat deixalles d’algunes de les categories.

D’altra banda s’ha realitzat una feina de documentació audiovisual en format fotogràfic i de vídeo d’alta definició per al seu ús en futures campanyes divulgatives del Parc Natural. Aquest material proporciona una eina bàsica per a la divulgació dels valors naturals de la zona, podent-se editar material de comunicació que difongui l’existència, coneixement i importància dels hàbitats protegits, així com les normes bàsiques per a tenir una actitud respectuosa per a la seva conservació futura.

Share this post:
rootActuacions per a la conservació dels hàbitats marins protegits del Parc Natural de Cap de Creus